Om verkningsmetoden

Den metod SANHCP verkar enligt är utvecklad utifrån studier av vildhästarna i USA (mustangerna). Observera att det är samma art av hästar som de tamhästar vi har. Egentligen är de inga vildhästar utan endast förvildade tamhästar eller ättlingar till sådana. Vid verkning är det alltid hästen själv som styr vad som behöver göras vid hovarna och den visar också oss det om vi lär oss läsa tecknen rätt.

Prioritera rätt

Fastän det handlar om en verkningsmetod så är det ändå viktigt att placera in den i sitt sammanhang. Prioritetsordningen för hästhållningen måste vara:

  1. Levnadsmiljö
  2. Utfodring
  3. Hovvård

Det finns exempel på kulturer där hästhållningen tillgodoser hästens behov i de två första punkterna så väl att hovvård inte ens är något man funderar på. Jag har till exempel hört att mongolerna (som ett stort hästfolk) inte ens har något ord för hovvård. Man kan alltså klara sig utan hovvården om de två övriga faktorerna är helt rätt anpassade till hästen.

Nu är det sällan fallet i vår västerländska hästhållning så vi är hänvisade till att med hovvården kompensera för de brister som finns i de andra punkterna. Som människor som tagit hästen som tamdjur är det de en plikt att se till att den hovvård vi ger är bättre än att negligera den helt och hållet. Sådan hovvård som gör hästen illa (bland de mest svårrehabiliterade problem som finns är sådana som människan har orsakat) ska givetvis inte alls förekomma.

Principer

Inom SANHCP har vi några principer som vi alltid följer. Det är bland annat från AANHCP som vi övertagit dem. Dessa är helt överordnade all vår verksamhet, har format hela metoden och är inte bara tomma ord.

  • Orsaka ingen skada, respektera naturens läkande kraft.
  • Åtgärda orsaken, behandla inte symptomet.

Gå en kurs

Du kan själv lära dig underhållsverka din friska häst eller om du så känner för gå hela utbildningen till hovformsspecialist. Se www.sanhcp.org eller www.sundhast.se för mer information om kurser och utbildning. Verkningsmetoden är inte svår att lära sig och resultatet av den är enastående.