KOPYTA NATURALNIE

czyli naturalny sposób pielęgnacji kopyt według SANHCP

Informacja o jesiennych kursach jest w przygotowaniu.

Metoda, która uwzględnia indywidualność Twojego konia

Dzikie konie w naturalnym środowisku
Dzikie konie w naturalnym środowisku
Metoda werkowania kopyt, którą rozwinęło SANHCP, ma swoje podstawy w badaniach dzikich koni żyjacych w USA, które przeprowadził Jaime Jackson. SANHCP wywodzi się od AANHCP, którego metody zostały udoskonalone i dopasowane do warunków europejskich przez kolejnych specjalistów od naturalnej pielęgnacji kopyt (przede wszystkim przez Ove Lind).

Każdy koń jest osobnikiem jedynym w swoim rodzaju. Podobnie każde kopyto jest jedyne w swoim rodzaju, choćby należalo do tego samego konia. Forma kopyta zależy od formy kości kopytowej i dlatego jest prawdopodobne, że każde kopyto konia będzie się cokolwiek różniło wyglądem od pozostałych, gdyż kości kopytowe nie występuja w dokładnie identycznych zestawach. Ani nawet w identycznych parach. Tu warto także zaznaczyć, że forma kopyta jest również zależna od środowiska, w ktorym żyje dany koń.

Ponieważ metoda uwzględnia sposób, w który kon "chce", aby jego kopyta wygladały, nie istnieje ryzyko, że werkowanie jest w jakiś sposób szkodliwe dla konia. Wszystko dzieje się na końskich warunkach. Warto zauważyć, że to nie człowiek "buduje" końskie kopyto, lecz że koń czyni to sam. To, co my - specjaliści od naturalnej pielęgnacji kopyt - robimy, polega na stworzeniu koniowi jak najlepszych warunków do tego, aby mógł sam wytwarzać takie kopyta, jakie chciałby mieć (tzn. jakie miałby w optymalnych warunkach naturalnych).

Naturalna forma kopyta

Przez naturalną formę kopyta rozumie się właśnie taką formę kopyta, do której koń dąży i którą by wytworzył, gdyby warunki były optymalne, a koń żyłby wolno. Kopyto o naturalnej formie ściera się zawsze równo, bez tendencji do wykrzywiania się w którąś stronę. Gdyby tak nie było, kopyta zmieniałyby formę nieustannie z biegiem czasu, co - jak udowodniono - nie następuje u dzikich koni. Niestety, konie udomowione żyją często w warunkach, które nie są optymalne dla ich zdrowia i kopyt.

Pielęgnacja kopyt jest dla człowieka sposobem częściowego kompensowania koniowi nienaturalnych dla niego warunków bytowania, w ktorych żyje w niewoli. Celem jest pomoc koniowi w odtworzeniu własnej, naturalnej formy kopyt, a także - jeśli istnieje taka potrzeba - pomoc w zachowaniu tej formy.

Leczy uszkodzenia i deformacje

Okazało się, że - poprzez werkowanie konia metodą, którą reprezentuje SANHCP (oraz trzymanie koni niepodkutych) - może wyleczyć wiele mających związek z kopytami problemów, które tradycyjne metody uważają za niemożliwe do wyleczenia lub którym trudno zaradzić.

Powód, dla którego metoda "działa" jest taki, że w kopycie o naturalnej formie nie mają miejsca żadne nieprawidłowe obciążenia tworzywa kopyta. Naturalna forma powoduje także, że kopyto spełnia swoją funkcję najlepiej - jest sprawnie działającym mechanizmem.

Tak oto, do rutyny należy rehabilitacja przewlekłego ochwatu, rotacji kości kopytowej, opuszczenia kości kopytowej, na wskroś biegnących szczelin, pęknięć itd. Żaden koń nie powinien musieć być wysłany na rzeź z powodów wymienionych powyżej.

Oczywiście, w ramach odpowiedzialności za konia, właściciel zainteresowany trwałym rezultatem, powinien starać się usunąć ze środowiska, w którym żyje jego koń, czy też ze sposobu żywienia konia, te czynniki, które powoduja problemy. Samo "chodzenie na boso" nie wystarcza. Sam fakt niekucia konia, choćby i dbano o jego kopyta w sposób naturalny, nie zrobi z niego "bosego konia zdolnego do sportowego wyczynu bez podków" (choć wiele kłopotów z kopytami zanika). Ale widziana jako część naturalnego sposobu dbania o konia, metoda ta działa perfekcyjnie.

Metoda a prawo dotyczące ochrony zwierząt

SANHCP respektuje i zawsze przestrzega §11 szwedzkiego prawa o ochronie zwierząt, który brzmi:

Zabiegi operacyjne oraz zastrzyki dawane zwierzętom mają być zlecane weterynarzom. To samo obowiązuje przy innych zabiegach, mających na celu zapobieganie, wykazanie, niesienie ulgi w lub leczenie choroby lub kontuzji zwierzęcia, jeśli ów zabieg może powodować cierpienie większe, niż nikłego stopnia.

Metoda werkowania SANHCP (wówczas z Ove Lind na czele) została rozpatrzona i zatwierdzona przez szwedzki urząd ochrony zwierząt ("Djurskyddsmyndigheten") już w roku 2004. Zatwierdzona została także metoda rehabilitacyjnego werkowania m in koni z ochwatem.

© Lars Palo, specjalista metody SANHCP
Palo Natur & Kultur HB
Vallen 50
931 93 SKELLEFTEÅ, SWEDEN
+46 (0)73-038 38 52
www.palohb.com
info@palohb.com
Niniejsze strony odzwierciedlają moje doświadczenia, za ewentualne odstępstwa od oficjalnej postawy SANHCP jestem sam odpowiedzialny.